Duurzame- of Hernieuwbare Energie

Onder hernieuwbare energie verstaan wij die energie die in de natuur steeds opnieuw weer wordt aangemaakt. Denk hierbij aan zon, wind, waterkracht en biomassa.

Energie, we kunnen niet zonder!

Maar de realiteit is dat de voorraden en beschikbaarheid van fossiele brandstoffen zoals gas en olie snel slinken en uitgeput raken. Nieuwe economieën hebben veel energie nodig waardoor er schaarste op de energiemarkt ontstaat. Met als gevolg snel stijgende energie prijzen.

CBS meld in een publicatie van 5 maart 2012:
Energie 9 procent duurder!
In januari 2012 is een huishouden per maand aan gas en elektriciteit gemiddeld 156 Euro kwijt. Dat is 13 Euro meer dan een jaar geleden. Complete publicatie.

De prijsverhogingen worden o.a. veroorzaakt door:

 • Schaarste van fossiele brandstoffen
 • Nieuwe economieën, zoals bijvoorbeeld China, hebben veel energie nodig
 • Strengere milieueisen Europese Unie
 • Minder aanbod door sluiting van kerncentrales in delen van Europa
 • Nederlands aardgas raakt op en gas uit het buitenland is duurder
 • Modernisering elektriciteitsnet.
 • Stijging leverings- en transportkosten.
 • Stijging energiebelasting
 • Monopolie grote energiemaatschappijen.

Wist u dat...

 • Een gemiddeld huishouden zo’n € 2.000,-- per jaar betaald voor zijn energierekening!
 • Een gemiddeld huishouden ca. 10-15% energie kan besparen, zonder een grote investering te hoeven te doen, door alleen maar bewuster met energieverbruik om te gaan (ca € 200 - € 300)!
 • De zon in een uur meer energie levert dan dat de wereld in een jaar verbruikt!
 • En natuurlijk wist u al dat de zon voor niets opgaat!

Hoogste tijd om eens te denken aan duurzame- of hernieuwbare energiebronnen. Duurzaamheid is de sleutel voor de toekomst van onszelf en van de toekomstige generaties, dus tijd voor actie!

Wat kan WTSS Services voor u doen?

Wat kan WTSS Services doen om te helpen uw steentje bij te dragen, en gelijktijdig uw beurs en het milieu te sparen!

Analyse verbruik

WTSS Services analyseert uw verbruik en geeft aan waar besparingen mogelijk zijn, zonder dat hier direct grote investeringen aan vooraf gaan.

Een voorbeeld hiervan is Smappee, "jouw energy buddy", Smappee geeft u direct inzicht in uw elektriciteit verbruik en alle huishoudelijke apparaten afzonderlijk en helpt u direct om te analyseren waar de elektrische energie heen gaat en waar er energie valt te besparen (ca.10%-15%).

Met onze thermografie apparatuur maken wij het onzichtbare zichtbaar. Thermografie is een van de meest effectieve technieken om energieverlies inzichtelijk te maken.

Advies

WTSS Services adviseert u in het toepassen van duurzame technieken, of energie besparende maatregelen. In uw woning, kantoor, bedrijf, school of industriële projecten, eigenlijk overal waar energie verbruikt wordt.

Voorbeelden van duurzame installaties:

Voor de in uw situatie toepasbare duurzame systemen of energiebesparende maatregelen maken wij voor u een maatwerkadvies met o.a. de te verwachte opbrengstberekening, investeringskosten, terugverdientijd, beperking CO2 uitstoot, subsidie mogelijkheden.

Installatie

WTSS Services zorgt voor een vakkundige installatie, of de begeleiding daarvan, van uw duurzame investering. WTSS Service zorgt er tevens voor dat uw installatie in de juiste conditie wordt opgeleverd en in de juiste conditie wordt gehouden.