Waarom investeren in zonne-energie?

 • Voor niets gaat de zon op! Zonne-energie is gratis, duurzaam, schoon en onuitputtelijk.
 • De hoeveelheid energie die de zon in Nederland levert, ook op bewolkte dagen, is 40 keer zoveel als we met elkaar in Nederland gebruiken.
 • De fossiele energie wordt schaarser. Men schat dat de olie, met het huidige energieverbruik, over ca. 30 jaar op is en het aardgas over 25 jaar.
 • De zon schijnt zeker nog 5 miljard jaar, een onuitputtelijke bron van energie.
 • Geen CO2 uitstoot, de bij de fabricage hoeveelheid uitstoot aan CO2 heeft u in 9 maanden tot 3 jaar (systeemafhankelijk) geneutraliseerd door 100% schone energie op te wekken.
 • De opgewekte energie wordt opgewekt op de zelfde plaats als waar hij wordt gebruikt, dus weinig of geen transportkosten en verliezen.
 • Onafhankelijker van energieleveranciers, energieproducenten of olieproducerende landen. Niet alleen de leveringszekerheid maar ook de prijs. Al wordt de olieprijs $100, $200 of nog meer per vat, uw zonne-energie is en blijft gratis.
 • Zonne-energie systemen zijn technisch betrouwbaar, nagenoeg onderhoudsvrij, geluidloos en efficiënt, eenvoudig in gebruik en hebben een lange levensduur.
 • De zon verwarmt bijvoorbeeld ons tapwater om te gebruiken wanneer we het nodig hebben. 
 • Zonne-energie systemen zetten licht om in elektriciteit. Wat niet direct wordt gebruikt kan terug worden geleverd aan het openbare net en verrekend met uw energieleverancier. 
 • Investeren of beleggen in uw eigen zonne-energie productie installatie levert, ook zonder subsidie, een aantrekkelijk financieel rendement (de bank ca. 3% rente, een zonne-energie systeem >10%)

Zonne-energie vanzelfsprekend!

WTSS Services analyseert, adviseert, inspireert en realiseert samen met u, uw eigen zonne-energie productie eenheid.

Voor een betrouwbare berekening en ontwerp van uw systeem maken wij gebruik van professionele simulatie- en calculatie software (Polysun Designer).
 
WTSS Services  heeft een zorgvuldige selectieprocedure van leveranciers en fabrikanten waarbij de hoogste kwaliteitsnormen en garanties doorslaggevend zijn. 
Deze normen vormen, samen met een professioneel ontwerp, montage en beheer,  de sleutel en de garantie voor kwalitatieve en duurzame Zonne energie systemen met maximaal haalbare rendementen.
 
Samen met onze gecertificeerde legservice partner, zorgen wij voor de best passende montage oplossing voor uw Zonne Energie Systeem.